​Lovgivning

​Div. links:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler her

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler her

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler her

Arbejdstilsynets vejledning om reglerne for skærmarbejde her

Arbejdstilsynets vejledning indretning og inventar her

Branchearbejdsmiljørådet BAR kontors vejledning om arbejde ved computer her

Hold øje med stærke tilbud på facebook

Om firmaet

MobilOptikeren v. Lotte Sædholm

CVR: 34250936

Kontakt

Hurtige links